Årets planting.

Årets planter har fått en optimal start, våt vår og en varm sommer gjør at de står grønne og frodige. 23 000 planter ble satt i 2013.