Skogforvaltning

H.R.Astrup,s skoger representerer brutto 80 239 dekar, fordelt på 7 eiendommer i 4 kommuner. Produktivt areal utgjør 70952 dekar i følge Skog og Landskaps oversikt.

Nordfjeld skog

Nordfjeld skog (henvis til kart 0420 27-1) ligger i Eidskog kommune, og er den største eiendommen. Denne skogen har halve av det produktive arealet i høg bonitets mark, grandominert, og har stor tilvekst. Eiendommen er godt rustet med skogsbilveier, og er lettdrevet.

Skjatvet skog

Skjatvet skog (kart 0227 74-1) ligger i Fet kommune, ved Skjatvet Gård som er skogforvaltningens hovedbase. Skogen har en nokså lik fordeling gran og furu, på middels bonitets mark.

Ytre Mork skog

Ytre Mork skog (kart 0226 101-1) ligger i Sørum kommune og har felles grense med Skjatvet, Viggernes og Krokstad Skov. Skogen har en god middels bonitets mark og nokså lik fordeling gran og furu.

Røytjern og Vestre Bunes

Røytjern og Vestre Bunes (kart med gnr 2 bnr 175). skoger ligger i Aurskog/Høland kommune og har felles grense.Arealene ligger mellom Røytjern i nord og vannet Setten i sør, og har stort innlag v hkl 4 og 5.

Viggernes skog

Viggernes skog/kart 0221 207.2) ligger også i Aurskog/Høland kommune, hvis terreng gjør denne teigen til den tyngst drevene. Middels og lav bonitets mark.

Krokstad Skov A/S

Krokstad Skov A/S (kart 0226 127-1) ligger i Sørum kommune med mye furu. skog i hkl 3 og 4. Lett drevet areal med gode adkomst veier